BST491 ขายกิจการโรงสีข้าวเนื้อที่ 28 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ใบอนุญาตประกอบกิจการ อำเภอบา

คลิกที่รูปเพื่อขยาย (ภาพประกอบสินค้าและบริการ)